бъдете лъв с телефона си, за да иматее отпуска без служебни разговори

напишете SMS, за да имате отпуска без служебни разговори

Вашият коментар