Обучение на екипа на Групама, Антония Кръстева

Обучение „Справяне с агресивни клиенти“ на екипа на Групама България

Вашият коментар