Корпоративно обучение на Групама, Антония Кръстева

Корпоративно обучение Справяне с агресивни клиенти на служители на застрахователя Групама България

Вашият коментар