За мениджъри Човешки ресурси

Водя индивидуални и групови корпоративни обучения

Моите теми

За ефективна и ефикасна организация на работата

Обучения за ръководители

 • Организиране на ежедневната работа на екипа;
 • Управление чрез ключови показатели за ефективност и ефикасност;
 • Бюджетиране и подготвяне на инвестиционни решения;
 • Възлагане на задачи и проследяване на изпълнението, делегиране.
 • Приоритизиране, планиране и управление на времето;
 • Управление на проекти.

За мотивиран и ангажиран екип

Обучения за ръководители и екипи

 • Развитие на ръководните умения, като мотивиране за подобряване на резултатите, справяне с грешки и недобре свършена работа;
 • Поставяне на мотивиращи цели и периодична оценка на представянето;
 • Работа в екип и усъвършенстване на комуникационните умения;
 • Изнасяне на въздействащи презентации и говорене пред хора;
 • Управление на промяната;
 • Менторинг, коучинг и развитие на хората от екипа;
 • Провеждане на интервюта с кандидати за работа и подбор на правилните хора.

За дългосрочно лоялни клиенти

Обучения за ръководители и екипи

 • Управление на обслужването – създаване на прагматични стандарти на обслужване,  бонусни схеми, мотивиращи служителите, мерки за намаляване на стреса и прегарянето;
 • Комуникационни умения за обслужване, техники за изграждане на лоялност и продажби през обслужването;
 • Ориентация по клиента – адаптиране на процесите и екипната култура към потребностите на клиентите;
 • Справяне с трудни ситуации с клиенти.

Свържете се с мен

Ще поговорим, ще ви задам много въпроси, за да разбера вашите специфични потребности и ще ви предложа формат на обучение и учебен план.

Нека работим заедно за повишаване конкурентоспособността на вашата компания! 

Обадете ми се

+359 892 247 606

Или ми пишете

krasteva.antonia@gmail.com

Отзиви

Най-много ми хареса интересният начин на водене на обучението, което те поглъща и те кара да вникнеш и разбереш още по-добре това, което Антония преподава.

Участник в обучение „Справяне с агресивни клиенти“, Групама България, 2022 г.

Практическа насоченост, екипен принцип на упражненията и балансирана теоретична част. Лектор с богат личен опит в ръководенето на екипи и конкретни примери от реалния живот. Един от най-полезните семинари, на които съм бил.

Участник в обучение „Лидерство по време на промяна“, СОФ Кънект, 2022 г.

Всичко беше синтезирано и обяснено на достъпен език. С практическите упражнения се разбираха новите неща. Беше Супер!! А примерите от реалния живот – priceless!

Участник в обучение „Управление на проекти“, Фрапорт България, 2018 г.

Прегледайте блога

Това, което пиша в блога, отразява моите възгледи за организацията на работа, управлението на хора, обслужването на клиенти и кариерното развитие. Със същите тези възгледи правя и обученията. Проверете дали съответстват на вашите 🙂