За собственици и управители на среден и малък бизнес

Вярвам, че това, което съм научила от големите корпорации, има прагматично приложение в средния и малкия бизнес.  С ефективна и ефикасна организация на работата, професионално управление на хората и качествено обслужване на клиентите можете да биете конкуренцията, без да правите каквито и да е инвестиции.

Мога да ви бъда полезна, ако

Свържете се с мен

Ще поговорим, ще ви задам много въпроси, за да разбера вашата специфична ситуация и ще ви разкажа за моя опит в решаването на подобни задачи.

Обадете ми се

+359 892 247 606

Или ми пишете

krasteva.antonia@gmail.com

Ще ви предложа конкретно решение

Най-добрите резултати се получават от комбинацията консултиране + обучения. 

За ефективна и ефикасна организация на работата

 • Проучвам дейността на фирмата и съвместно с клиента намираме загубите на ефективност при изпълнението на основните дейности, например ненужен престой, излишни движения, ненужен транспорт, лошо качество и пр. Давам предложения за елиминиране на тези загуби и за по-добро разпределение на отговорностите между отделните екипи и специалисти;
 • Водя клиента при описването на подобрените процеси и съдействам при въвеждането им;
 • Предлагам подходящи за бизнеса ключови показатели за ефективност и ефикасност, като разполагаемост на оборудването, време за реакция при проблем и време за отстраняване, процент задания, приключени от първия път и пр.;
 • Съдействам за организирането на система за събиране на данни за изчисляване на ключовите показатели, съставяне на стандартни периодични справки, отчети и анализи, които да служат като база за вземане на управленски решения;
 • Обучавам ръководителите на екипи в бюджетиране, планиране, оптимизация на бизнес процеси, подготвяне на инвестиционни решения.

За мотивиран и ангажиран екип

 • Консултирам за подобряване на системата за определяне на възнагражденията, структуриране на основните заплати и бонусите, поставяне на мотивиращи цели;
 • Обучавам индивидуално и в група за развитие на ръководните умения, като мотивиране за подобряване на резултатите, възлагане на задачи и проследяване на изпълнението, отчитане на резултатите и контрол на качеството на свършената работа. справяне с грешки и недобре свършена работа, периодична оценка на представянето (атестация);
 • Водя и обучения на служителите за работа в екип и усъвършенстване на комуникационните умения;
 • Провеждам проучване мнението на служителите с въпросник, съобразен с конкретните за фирмата важни теми и съдействам при набелязване на мерки за реакция от страна на ръководителите;
 • Изнасям мотивационни речи на фирмени мероприятия.

За дългосрочно лоялни клиенти

 • Консултирам за категоризация на клиентите, въвеждане на диференциран подход на обслужване за всяка категория с цел подобряване на финансовите резултати;
 • Обучавам ръководители за управление на обслужването –

  за създаване на прагматични стандарти на обслужване,  бонусни схеми, мотивиращи служителите;

 • Провеждам и обучения на служители за развитие на професионални комуникационни умения в обслужването, техники за изграждане на лоялност и продажби през обслужването;
 • Консултирам за описване и въвеждане на процес за реакция при жалби и обучавам екипи за справяне с трудни ситуации с клиенти;
 • Предлагам мерки за увеличаване ефективността при събиране на вземанията и съдействам за въвеждане на стриктен процес на проследяване, напомняне, извънсъдебно и съдебно събиране;

Свържете се с мен

От мен ще получите внимание, задълбочено проучване на актуалните добри практики във вашия бизнес сектор, активно съдействие при реализацията на изработените концепции и прагматични обучения с примери от вашето работно ежедневие. И много ентусиазъм, и желание за постигане на високи резултати!

Свържете се с мен и ако не намирате своя проблем в изброените теми. Ще ви предложа решение или ще ви насоча към друг консултант.

Обадете ми се

+359 892 247 606

Или ми пишете

krasteva.antonia@gmail.com

Прегледайте блога

Това, което пиша в блога, отразява моите възгледи за организацията на работа, управлението на хора, обслужването на клиенти и кариерното развитие. Със същите тези възгледи правя консултирането и обученията. Проверете дали съответстват на вашите 🙂