Неясен човешки силует през стъкло

Проявявайте разбиране към ситуацията на всеки един човек от екипа.

Вашият коментар