Как да блеснем пред шефовете с изказване в среща

Артистка на сцена в гръб

Вие сте човек със здравословна амбиция, търсещ кариерно развитие, който е прочел Защо „Да стана мениджър“ е опасна цел и Как вашите шефове решават кой да стане мениджър. 😊 

Вече знаете, че срещите са чудесна възможност да блеснете пред шефовете. И не само срещите, които вие организирате, на които презентирате или докладвате по някоя точка (те са си отделна голяма тема), а и тези, в които сте само участник.

Сега въпросът е как да използвате тази възможност.

Мога да ви помогна, като ви дам гледната точка на шефовете. С уговорката, разбира се, че има шефове и шефове, и не всичко, което съм направила и видяла аз, когато съм била шеф и участник в среща, важи точно за вашите конкретни мениджъри.

Какво искат шефовете от една среща

  • Редовна среща на екипа, извънредна среща по конкретна задача или текущ проект, среща с клиент или бизнес партньор– мениджърите обикновено влизат в среща с две големи желания: да се свърши работа и това да стане бързо.

Я да видим днес кой знае най-много и ще се изкаже най-умно“ не е обичайна мисъл на мениджър, който влиза в среща, да сте наясно 😁 Обикновено шефовете нямат за цел да оценят твърдите и меките умения на хората в работните срещи и впечатляването е страничен ефект.

Ето още няколко необичайни шефски мисли по време на срещите:

  • Антония говори най-много, без да каже нищо съществено. Значи е готова за повишение.

Важно е да сте активни, да, но за шефовете качеството на говорене е по-важно от количеството. Блясването с активност на празен ход е лошо и после изисква много усилия за поправяне.

  • „Ако беше прочела документа, прикачен към поканата за срещата, Антония щеше да знае, че и трите ѝ предложения са неадекватни. Но пък е чудесно, че е креативна и напориста.“

Няма шеф, който да обича да прекарва времето си в слушане на неприложими идеи. А когато те показват и явна липса на подготовка за срещата, това си е направо гаранция за лошо блясване.

  • „Антония изобщо не слушаше какво се говори, но как майсторски се измъкна от въпроса с общи приказки, браво!“

Другата гаранция за лошо блясване е невнимаването, защото то също пречи на свършването на работа и убива много време. А съчетано с общите приказки си е пак активност на празен ход…

С тези примери ви водя към извода, че за да блеснете пред шефовете си по добрия начин, трябва да сте подготвени за срещата, да внимавате в дискусията и с изказването си да допринесете за свършване на работата.

За ваше улеснение, съм подготвила

Нагледни указания под формата на флоучарт

Алгоритъм: Да се изкажа ли?

Признавам, че флоучартът представя нещо като програма-максимум и има за цел да ви подтикне да се подготвяте за срещите. Май съм била свидетел на прекалено много срещи, продължаващи с часове и завършващи с „Хайде да уговорим следваща среща, на която да имаме някакъв резултат по задачите, които поставихме предния път за днешната среща“…

Съчувствам на всички претоварени с работа хора и държа да отбележа, че участието в срещи без подготовка обикновено увеличава броя на срещите и тяхната продължителност. Така че остава още по-малко време за т.нар. същинска работа.

Да се върна на нашата тема: ако по някаква причина не сте успели да се подготвите за срещата, забравете за блясването с изказване. Рискът да блеснете по лошия начин е прекалено голям. Най-доброто, което можете да направите, е да следите дискусията и да говорите само, ако се налага.

И така, стигнах до моите шефски

Съвети за изказванията в срещи

Отсега да предупредя, че може изобщо да не сте съгласни с моите тези и да вярвате, че за да блеснете пред шефа, просто трябва да сте активни, да изглеждате и звучите умно. Ако това е така, препращам ви към съветите на колегата Сара Купър: 10 Tricks to Appear Smart During Meetings.

Продължавам по моя начин: Как да се изкажете?

За да оставите добро впечатление у шефа си, изказването ви трябва да служи на неговите цели за срещата: да се свърши работа и това да стане бързо.

А кое не върши работа и губи време?

Освен вече споменатите често и дълго говорене, и общи приказки, това са директната конфронтация и критикуването без предлагане на алтернатива, оправдаването и прехвърлянето на отговорност, както и посочването на друг за виновен, особено външен за фирмата или неприсъстващ на срещата, саркастичните забележки (аз много си патих заради тях…), неуместното самоизтъкване, т.е. преувеличаване на собствената роля. Избягвайте подобни изказвания.

меме: Не съм убеден, че изгубихме достатъчно време в тази среща

Кое върши работа и оползотворява времето? Ето и съветите:

1. Задайте въпрос

Освен за научаване на нови неща, въпросите са чудесен (и според мен подценен) инструмент за:

  • Избягване на недоразумения – ако не сте съгласни с позицията на колега, а тя ви касае пряко, първо питайте и проверете дали сте разбрали правилно;
  • Убеждаване – вместо да изкажете мнението си, можете да го формулирате като въпрос и да подтикнете другите да стигнат до вашия извод (погледнете т.2 в Как да спорим с шефа, а и с нормални хора);
  • Успокояване на напрегнати ситуации – ако колегите ви влязат в ожесточен спор, задайте неутрален въпрос, ориентиран към излизане от ситуацията и намиране на решение.

За да блеснете пред шефовете, е важно отговорът на вашия въпрос да НЕ се намира с просто търсене в гугъл, както и да НЕ се съдържа в материалите за срещата (което няма да се случи, ако сте ги прочели, т.е. ако сте се подготвили 😉 )

Още по-мъдри съвети за задаването на въпроси можете да намерите в статията на Марк Волебрегт A Quick Guide To Asking Better Questions.

2. Изкажете мнение

Най-важното, което ви трябва да знаете за мненията, е че те трябва да бъдат аргументирани. За да блеснете пред шефовете ви, най-добрите аргументи са числата, а най-най-добрите – парите. Разбира се, числата и парите не могат да се появят спонтанно в мислите ви, когато ви потрябват за аргументи – цитирането на числа и пари изисква подготовка (да си дойда на думата).

Друго важно нещо е да бъдете конкретни. Фокусирайте се върху конкретната задача и без предисловия кажете какво мислите.

Вече споменах общите приказки от рода на: постигане на синергия, оптимизация на разходите, определяне на приоритетите, работа в екип, нашите корпоративни ценности, поглед върху голямата картина, корена на проблема и пр. Най-добре ги избягвайте, а ако все пак решите да ги използвате, непременно ги подкрепете с конкретни аргументи. Например: „Смятам, че ще постигнем добра синергия, ако комбинираме рекламата в социалните мрежи с проучване мнението на клиентите – същите трима служители могат да обработват отговорите на анкетите и така ще спестим 30 000 лв.“.

Ако нямате някое особено ценно собствено мнение, а държите да се изкажете, винаги можете да подкрепите нещо, казано преди вас от колега. В този случай можете да блеснете пред шефовете само, ако аргументирате добре подкрепата си и добавите нещо смислено към неговото изказване. Простото повторение или перифразиране не носят точки, защото отиват в графата „Загуба на време“. (Има един стар филм – Галактическа мисия. Сигърни Уивър играе ролята на актриса от научно-фантастичен сериал и репликите ѝ са само повтаряне думите на бордовия компютър на космическия кораб. Много е забавно и ми напомня някои бивши колеги в срещи, които така повтаряха думите на шефа 😁)

Сигърни Уивър в Галактическа мисия

3. Направете предложение

Всичко, казано по-горе за мненията, важи и за предложенията – трябва са аргументирани и конкретни. Ако са за адекватно решаване на важна задача (в следствие на добрата подготовка за срещата 😉), те са най-добрият начин за блясване пред шефовете.

Тук ще обърна внимание на един специален вид участници в срещи: способните и подготвени хора, които са малко неуверени и се притесняват да говорят пред „публика“. Те рядко се изказват и още по-рядко правят предложения, дори и да имат такива. Така  оставят по-активните и напористи колеги да узурпират срещите, и в крайна сметка не успяват да направят добро впечатление у шефовете си. Просто защото пасивността не впечатлява.

Ако и вие не се чувствате достатъчно уверени в себе си и се притеснявате, дали ще кажете правилните неща, пробвайте следното: фокусирайте мислите си само върху задачата, предложението си и аргументите за него. Така мозъкът ви ще е зает и няма да има свободен капацитет за притесненията. И имайте предвид, че нито шефът ви, нито колегите имат за основна цел да оценяват вашата личност.

Когато сте готови с предложението си, кажете го директно, без предисловия от рода на „Имам едно предложение, но не съм сигурна, че е подходящо / може да ви се стори странно / може да прозвучи глупаво…“. Тези думи и изрази създават у слушателите неправилната нагласа: „Сега ще чуя нещо неподходящо / странно / глупаво“. Просто съберете кураж и направо кажете каква възможност за решение виждате. Приемам, че щом търсите кариерно развитие, куражът е налице, нали? 🤞

4. Обобщете ситуацията към момента

Този вид изказване е много полезен при дълги и бурни дискусии, а и показва на шефовете ви наличие на умение, нужно за кариерното развитие.

Доброто резюме започва със задачата, която трябва да бъде решена и целта, която трябва да бъде постигната, предава точно и кратко най-важното от казаното до момента, и завършва или с въпрос, или с предложение.

Ако в дискусията са били изказани няколко много различни едно от друго становища, има смисъл в резюмето да включите силните и слабите страни на всяко от тях. Важно е това да бъде направено неутрално, без да вземата страна. Можете и да не го правите сами, а да поискате и колегите ви да се включат.

Ако завършите резюмето с въпрос, нека той бъде истински, по същество, а не тенденциозен или риторичен, като например „Това ли е всичко, което можем да направим, колеги?!“.

А ако завършите резюмето с предложение за избор на едно от дискутираните решения, то трябва да е аргументирано.

хора, практикуващи йога, застанали в кръг

5. Разкажете виц

Е, хуморът в бизнес срещи е нещо специално – не е за всички срещи и не е за всички участници. Лично аз обичам шегите и вярвам, че могат да помогнат много за по-приятното, а и ползотворно протичане на срещите. Но не се шегувам на всички срещи и с всички участници…

Не мисля, че има рецепта дали и кога е уместно да се шегувате, и кой шеф ще се впечатли от разказан виц по добрия начин, и кой – по лошия. Оставям го на вашата преценка.

За да сте на сигурната страна, ви предлагам да следвате тези прости правила:

  • Когато имате опасения, просто не го правете.
  • Не се шегувайте, за да впечатлите шефовете, а защото ви идва отвътре.
  • Дори и първата шега да е била приета добре, спрете се, една стига. (Освен, ако не сте професионален комик на среща с други професионални комици. Тогава може и повече.)

Това беше всичко от мен по темата Как да блеснем пред шефовете с изказване в среща. Надявам се да съм ви била полезна.

Пожелавам ви за следващата работна среща да успеете да се подготвите добре, да внимавате в разговора и да допринесете за свършването на работа по един от тези начини. Доброто блясване пред шефовете ще се получи от само себе си 😊

Успех!