човек се държи за главата пред съборени къщи

Как да запазим доверието на хората, които не съкращаваме

Вашият коментар