Конферентните разговори като източник на корпоративно забавление

Слушалки от стари телефони

2008 година, от 6 месеца върви голям проект – сменяме билинг системата, нищо не се случва по план и влизаме в криза. Хвърляме цялата оговорност на ИТ (къде с право, къде без…), шефовете от Мюнхен вкарват ситуацията в режим на микромениджмънт и нареждат ежеседмичен конферентен разговор „на най-високо ниво“. Участниците сме между 5 и 10, в зависимост от текущия голям проблем. 5 е чисто теоретично число и най-често сме 10, тъй като работим в голям германски концерн, в който няма началник в течение на подробностите и всеки „води“ поне един човек, близък до реалността.

Понеже ситуацията е кризисна, редовното време за провеждане се избира много бързо – само за 3 дни асистентите съгласуват календарите и избират всеки петък от 17:00ч. По това време всички от постоянните и променливи участници в конферентния разговор пътуват и са представени повечето сухопътни и въздушни видове транспорт.

Първият половин час от разговора обикновено протича така:

16:57 набирам номера на Deutsche Telekom, изслушвам 2-3 съобщения и указания, набирам код и влизам в разговора.

– Антония съм, ехо, има ли някой?

– Ханс е тук, здравей, Антония!

– Петер също е тук, здравей, Антония! Радвам се да те чуя! Как мина та…

*****Към разговора се присъедини Михаел (съобщение от системата)

– Ехо, Михаел съм, кой е тук?

– Здравей, Михаел, Петер съм.

– И Ханс е тук, здравей, Михаел!

– Говори Михаел. Само вие ли сте на линия?

– Говори Петер. И Антония е тук.

– Говори Михаел. Здравей, Антония!

*****Към разговора се присъедини Уве.

– Говори Уве. Здравейте всички, извинявайте, че…

*****Към разговора се присъедини Марк.

*****От разговора излезе Петер.

*****Към разговора се присъедини Дитер (най-големият шеф).

(тишина)

– Здравейте, Дитер Шмит говори. Надявам се да съм последен. Кой е тук?

(тишина)

– Ехо?

Всички едновременно: Здравейте, господин Шмит, тук е / аз съм…

(пак тишина)

*****От разговора излезе Ханс.

*****Към разговора се присъедини Петер.

– Говори Петер. Съжалявам, връзката ми прекъсна.

*****От разговора излезе Петер.

(Всичко дотук се повтаря няколко пъти)

– Говори Ханс. Съжалявам, но сигурно ще прекъсвам често, защото пътувам с кола и обхватът се губи на места.

– Дитер Шмит говори. И аз съм така.

*****Дитер напусна разговора.

(тишина)

– Михаел говори. Само да кажа, че аз ще напусна след 40 минути, защото полетът ми излита. Но колегата  Уве ще поеме, втората част, той е в течение по половината теми.

*****Дитер се присъедини към разговора.

*****Джжжжжж, бзззз, тряс, скръъъъц.

*****На 12ти коловоз пристигна влакът от Хайделберг.

– Уве говори. Извинете за шума, но съм на гарата и си чакам влака.

– Дитер Шмит говори. Моля, който не говори в момента, да си изключи микрофона. Така, колеги, да започваме. Кой ще докладва по текущото състояние?

– Михаел Зонен говори. Господин Шмит, аз ще започна, а по някои точки ще дам думата на колегата…

*****Михаел напусна разговора.

– Дитер Шмит говори. Кой може да замести господин Зонен, докато се върне?

(тишина)

– Ханс Янке говори. Господин Шмит, аз имам готовност да започна с два от отворените въпроси от миналия ни разговор. Предпочитам да ги изясним в началото, защото след 20 минути ще вляза в метрото и нямам да имам обхват.

*****Михаел се присъедини към разговора.

– Михаел говори. Извинете, изхвърли ме. До къде стигнахте?

*****Дитер Шмит напусна разговора.

Светещ надпис Endure

Обикновено една батерия не ми стигаше и се налагаше да я зареждам по време на разговора или просто си отпадах по естествен път.

Сега, като си спомням това, много се чудя как изобщо го завършихме този проект…

В днешно време технологиите са напреднали и разговорите вървят по-гладко. А и в момента май никой не пътува. Обаче сигурно се чуват детски гласове, викащи възрастни и разни битови шумове. Няма как. Щом ние навремето успяхме, ще успеете и вие 🙂

Приятни конферентни разговори!

(За да бъдат тези разговори ефективни, организирайте ги както организирате срещите. Малък съвет за формулирането на темата можете да намерите тук.)