Родена съм във Варна, живея приблизително по равно във Варна и в София. Омъжена съм от 30 години за Николай и имаме един отдавна пълнолетен син, който е поел живота си в своите ръце.

По образование съм инженер със следдипломни квалификации по икономика, управление и право. Работила съм предимно в енергетиката и малко във финтех индустрията, предимно за германски компании и малко за български.

Вижте подробности

Антония Кръстева 1993

1991 – 1994

След завършване на Техническия университет във Варна започвам в държавното районно Електроразпределително дружество. Първата ми работа е Диспечер на електромерните техници, а напуснах като Ръководител Дребно инкасо. Опознавам родното електроснабдяване отдолу-нагоре, което по-късно ще оценя като изключително полезен опит.

Антония Кръстева 1995

1994 – 1995

Правя следдипломна квалификация по икономика и управление със стипендия от германското Министерство на икономиката, чрез Carl Dusiberg Gesellschat e.V. Теория по икономика и управление в Кьолн, и практика в енергийния концерн RWE в Район Нойс. Научавам как се прави съвременно електроснабдяване, какво е клиент и как се управлява обслужването на регулирания пазар.

Антония Кръстева 1998

1996 – 2000

Прибирам се от Германия и семейството ми се премества в София. Започвам работа като представител за България на софтуерната фирма ifs GmbH, дъщерна на енергийния концерн RWE. Участвам в локализацията на билинг софтуер за дружества за битови услуги и го предлагам на енергийни, топлофикационни, водоснабдителни и газоразпределителни дружества в България.

Антония Кръстева 2004

2000 – 2004

RWE проявява интерес към приватизацията в енергийния сектор на България и открива представителство в София. Аз работя като Консултант Енергийни проекти. По-късно концернът учредява Фондация за управление на енергийната ефективност в София и аз ставам неин директор. Започваме проект за повишаване на енергийната ефективност в 100 обществени сгради на локално отопление в София с бюджет около 6 млн. USD, предоставен от международната организация Е7.

Антония Кръстева 2008

2005 – 2009

Приватизацията на електроснабдяването най-накрая се случва и  аз започвам работа за новия собственик на дружествата Варна и Горна Оряховица –  E.ON. Най-интересната и вълнуваща работа в кариерата ми. В началото бях първия българин в екипа, който направи интеграцията на държавните дружества в концерна E.ON. Отговарях за обслужването на клиентите, включващо дейностите фактуриране, събиране на вземанията, кол център и клиентски центрове, като на финала бях Старши вицепрезидент и прокурист на Е.ОН България ЕАД.

Антония Кръстева 2010

2009 – 2011

Искам да работя в среда с реална пазарна конкуренция. Избирам прохождащата тогава финтех индустрия и компанията Систек Холдинг АД. Като Изпълнителен директор и Член на Борда на директорите отговарям за международния проект iPay – онлайн платформа за плащане на битови сметки в Румъния, Чехия, Полша и Унгария. Регистрирам дъщерни дружества в тези страни и избирам екипи, правя контакти с местните дружества за енергийни услуги, водоснабдители, телекоми и пр. Разнообразен и много, много международен период.

Антония Кръстева 2013

2012 – 2013

През 2011 година E.ON обявява бизнеса в България за продажба и аз се присъединявам към екипа на купувача – чешката Energo-Pro a.s., като съветник на Борда на директорите. След затварянето на продажбата отговарям за оперативното управление на дружеството като член на Управителния съвет на Енерго-Про ЕАД.

Антония Кръстева, бизнес консултант и лектор

2013 -

През 2013 година установих, че вече съм заемала достатъчно “отоговoрни позиции в корпоративното ръководство на международни компании” и предпочитам да работя сама, да предавам на другите знанията и уменията си, и да виждам как те ги прилагат по свой начин. Всяка следваща година съм все по-доволна от взетото решение – работата на консултант и лектор е изключително разнообразна и удовлетворяваща, а се оказа, че тези две неща са много важни за мен. Сигурно, защото съм вече във втората половина от живота си… 🙂

Харесва ми да опознавам спецификите на различните бизнес сектори, с които работя, да проучвам актуалните тенденции в Европа и света, и да предлагам на клиентите си добри практики, подходящи за тях и за средата тук. Вярвам, че много от това, което съм научила от големите германски корпорации, има прагматично приложение в бизнеса у нас и може значително да допринесе за повишаване на конкурентноспособността на компаниите.

Отделям на клиентите цялото си внимание и енергия, подхождам към всяка задача с любопитство и ентусиазъм, и резултатите са налице (скоро ще Ви разкажа за най-добрите си проекти!)