Вие организирате обучение и търсите лектор, който 

 • Говори от собствен опит по темата на обучението
 • Опознава компанията и индустрията, за да направи обучението директно свързано с практиката
 • Има времето, желанието и възможността да проучи съвременните добри практики във вашия секор и да ги използва в обучението
 • Подготвя упражнения със задачи и примери от работата на участниците
 • Мотивира хората да участват активно и да се ангажират с прилагане на наученото

Ще Ви бъда полезна, ако

темата Ви е от областите Организация, Управление на хора или Обслужване на клиенти, например:

 • Прагматично управление на проекти
 • Планиране на ежедневната работа на екипа, възлагане на задачи, проследяване на прогреса и отчитане на резултатите
 • Управление и мотивация за подобряване на резултатите
 • Развитие на ръководните умения
 • Изграждане на лоялност у клиентите
 • Продажби през обслужването

Намерихте Вашата тема? Обадете ми се и  ще я обсъдим.

Не намерихте Вашата тема? Обадете ми се и ще я обсъдим 🙂

От мен ще получите внимание, задълбочено проучване на актуалните добри практики във вашия бизнес сектор, рационално и прагматично обучение с примери от реалната работа. И много ентусиазъм и желание за постигане на високи резултати!