Обучение или консултация – погледът на външен човек с опит често разкрива потенциал за повишение на ефективността, който остава скрит за вътрешните хора.

Ще Ви бъда полезна, ако

 • Смятате, че хората, които работят за вас, не са достатъчно мотивирани и ангажирани;
 • Имате нови ръководители в екипа и те още не се справят така, както очаквате от тях;
 • Виждате загуби на време и ресурси при изпълнението на ежедневните дейности;
 • Фирмата Ви се разраства, работата се увеличава и всички са претоварени;
 • Вярвате, че може да продавате повече на старите клиенти и да намирате нови

Ще Ви разкажа какво съм постигала в подобни случаи  с групови и индивидуални обучения, например:

 • Прагматично управление на проекти
 • Планиране на ежедневната работа на екипа, възлагане на задачи, проследяване на прогреса и отчитане на резултатите
 • Управление и мотивация за подобряване на резултатите
 • Развитие на ръководните умения
 • Изграждане на лоялност у клиентите
 • Продажби през обслужването

Обикновено комбинацията от обучения с консултации води до най-добрите резултати.

С малки проекти по конкретни теми, например:

 • Създаване на процес за управление на представянето - даване на постоянна обратна връзка, периодична оценка на качеството на работа, планиране на развитието и подобряването на уменията, и отчитане на резултатите
 • Анализ, описание и оптимизация на работните процеси с намиране на загубите от неефективност и планиране на мерки за подобрение
 • Адаптиране на структурата на компанията спрямо вътрешните и пазарните промени, въвеждане на нови процеси и функции
 • Изграждане на система за поощряване на високите резултати в работата
 • Категоризация на клиентите и въвеждане на диференцирани начини на работа за всяка категория

От мен ще получите внимание, задълбочено проучване на актуалните добри практики във вашия бизнес сектор, рационално и прагматично обучение с примери от реалната работа.

И много ентусиазъм и желание за постигане на високи резултати!