In case of fire do not use elevator, use water

Успешният мениджър мотивира сгрешилия човек да работи по-добре, като му казва какво да прави оттук нататък, а не какво е направил грешно

Вашият коментар