празни шишета и пример за позитивен реализъм

позитивен реализъм с алкохолна възможност

Вашият коментар