кукла-човече с брада и мустаци

Достолепният началник винаги е сериозен и говори назидателно

Вашият коментар