детска бележка като пример за позитивен реализъм

позитивен реализъм на 5-годишен човек

Вашият коментар