Антония Кръстева пред аудиторията на Марш Мърсър Бенефитс

Антония Кръстева изнася мотивационна реч на мероприятие на Марш Мърсър Бенефитс

Вашият коментар